Welkom bij VINNA

Wij zijn dé specialist op het gebied van personeel en uitkeringen.
Wij adviseren & begeleiden het onderwijs en de (semi)overheid.

Laatste nieuws

Vinna heeft nieuwe jurisprudentie ontwikkeld. Daardoor heeft u meer invloed op de kosten van uitkeringen.
Jarenlang kregen eigenrisicodragers enkel de rekening gepresenteerd. U moest de kosten van uitkeringen betalen, het Rijk stelde u medeverantwoordelijk voor de re-integratie van ex-werknemers. Maar wat UWV of andere instanties eigenlijk deden om uw oud-werknemers opnieuw aan de slag te helpen… u mocht het niet zien. Wij hebben dit met succes aangevochten. U heeft nu het recht dossiers in te zien. Als de instantie zijn werk niet goed heeft gedaan, kunt u kosten terugvorderen. Vinna helpt u bij iedere stap.

Een zorg minder

U heeft als eigenrisicodrager wettelijke verplichtingen ten opzichte van oud-medewerkers.
U dient hen te helpen nieuw werk te vinden en moet zelfs controleren of zij zelf voldoende doen om uit de WW te komen. U kunt geen beroep doen op ondersteuning van het UWV. Wij helpen u wél.
We begeleiden u bij uw re-integratietaken, het beheersbaar maken van kosten, het beheren van dossiers en het controleren van uitkeringsinstanties. Wij hebben de expertise en de ervaring.
Zo bespaart u kosten en is uw ex-werknemer snel weer aan de slag.

Werkwijze

We beginnen met een analyse van uw positie. Die brengen we samen in kaart.
Daarna overleggen we over vervolgstappen. De eerste is meestal contact leggen met uw oud-medewerkers en met de uitkeringsinstantie(s).
Vinna vraagt de dossiers op en bekijkt hoe het ervoor staat met de arbeidsinschakeling. Welke re-integratie activiteiten zijn er ondernomen, wie heeft wat gedaan, wat is nodig aan verdere stappen?
Zo kunt u controleren of de uitkeringsinstanties en uw oud-medewerkers zich aan hun verplichtingen houden en kunt u zich beter houden aan de uwe.

Wat kan Vinna voor u betekenen

Bekijk hier een korte uitleg over wat Vinna voor u kan betekenen: