UWV geeft duidelijkheid over inhoud sollicitatieactiviteit

In de motivering van 2 verschillende besluiten geeft het UWV duidelijk weer wat wel , en wat niet, als een sollicitatieactiviteit kan worden aangemerkt.  

De volgende activiteiten kunnen in ieder geval wel worden aangemerkt als sollicitatieactiviteit:
- Sollicitatiebrief sturen
- Open sollicitatie verrichten
- Telefonische sollicitatie
- Nieuwe inschrijving bij uitzend- of detacheringsbureau
- Nieuwe inschrijving bij een invalpool
- Het voeren van een sollicitatiegesprek op uitnodiging
- Een assessment of test voorafgaand aan een eventuele aanstelling door een werkgever

De volgende activiteiten kunnen in ieder geval niet worden aangemerkt als sollicitatieactiviteit:
- Raadplegen van kranten en tijdschriften voor vacatures
- Het cv op internet plaatsen
- De vacaturebank bij UWV Werkbedrijf raadplegen
- Deelnemen aan een workshop die de kans op werk vergroot
- Speeddates met werkgevers en/of uitzendbureaus
- Competentietests
- Bezoeken van een banenmarkt
- Langsgaan bij een uitzendbureau waar men al ingeschreven is om te kijken of er werk voorhanden is.

Ook geeft het UWV hierbij aan dat alle activiteiten verifieerbaar moeten zijn en onderbouwd moeten worden met bewijsstukken. “Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf om een duidelijke, ordelijke en volledige administratie van sollicitatieactiviteiten bij te houden”, aldus het UWV.