Belemmeringen opwerpen bij solliciteren niet toegestaan

Een uitkeringsgerechtigde mag geen belemmeringen opwerpen bij het solliciteren. Dit is door het UWV bevestigd in een besluit. In casu had de werknemer onder andere een salariseis opgegeven bij een sollicitatie. Door dit te doen heeft de werknemer dusdanige belemmeringen opgeworpen, dat de activiteit niet kan worden aangemerkt als een reële sollicitatie. Het UWV oordeelt dat deze sollicitatie niet kan worden meegerekend voor de norm van ten minste 4 (verifieerbare) sollicitatieactiviteiten per 4 weken.