Informatie op de website van het UWV is in strijd met de wetgeving

Op 1 mei 2018 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over het plaatsen van een cv op een vacaturesite. De rechtbank is van oordeel dat het plaatsen van een cv op een vacaturesite niet is aan te merken als een sollicitatieactiviteit zoals bedoeld in de Werkloosheidswet. De activiteit is onvoldoende concreet omdat deze niet rechtstreeks is gericht aan een specifiek uitgekozen werkgever.

Dit betekent dat het plaatsen van een cv op een vacaturesite niet kan meetellen voor de norm van vier sollicitaties per vier weken.

Toch handelde de betrokken ex-werknemer in de onderhavige procedure niet verwijtbaar volgens de rechtbank, aangezien hij zich baseerde op informatie afkomstig van de website van het UWV. Daar is te vinden dat het plaatsen van een cv op een vacaturesite geldt als een sollicitatieactiviteit. Informatie die dus in strijd is met de Werkloosheidswet.

Vinna B.V.