Duidelijkheid over vaststelling vrij te laten uren

Op 8 juni 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over onder andere de vaststelling van vrij te laten uren bij een WW-uitkering.
Bij de toekenning van een WW-uitkering kan het UWV op verzoek van de ex-werknemer vrij te laten uren vast stellen. Dit zijn uren die een ex-werknemer naast zijn dienstverband werkte als zelfstandige. Deze uren mag de ex-werknemer als zelfstandige blijven werken naast zijn WW-uitkering.

Voor de vaststelling van vrij te laten uren dient het UWV te kijken naar een referteperiode van 26 weken. De rechtbank heeft nogmaals bevestigd dat dit moet gaan om de 26 weken voorafgaand aan het moment waarop de werkzaamheden zijn beëindigd, niet het moment waarop de dienstbetrekking is beëindigd.

Voorts beslist de rechtbank dat de bewijslast met betrekking tot de vrij te laten uren in beginsel ligt bij de ex-werknemer. Van de ex-werknemer mag dan ook verwacht worden dat hij of zij verifieerbare stukken overlegt ter onderbouwing van haar verzoek tot toekenning van vrij te laten uren. De rechtbank geeft aan dat van het UWV mag worden verwacht dat hij vanwege de op hem rustende onderzoeksplicht gedegen onderzoek doet ter verificatie van het aantal opgegeven vrij te laten uren. Op basis van de door ex-werknemer overgelegde verifieerbare stukken mag het UWV het aantal vrij te laten uren wel schatten, mits hij hiervoor voldoende onderbouwing geeft.

Kortom, bij twijfel over de vaststelling van de (omvang van de) vrij te laten uren bij een toekenning WW aan uw ex-werknemer, adviseren we om altijd bezwaar te maken. Op deze manier kunt u controleren of de vrij te laten uren op de juiste, verifieerbare, manier zijn vastgesteld. Het correct vast stellen van de vrij te laten uren kan van grote invloed zijn op de re-integratie van uw ex-werknemer en de uitkeringslasten.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179