Bezwaren gegrond: onjuiste vermelding van het gemiddeld aantal arbeidsuren (GAA) in beslissingen toekenning WW-uitkering.

Algemeen:
Het is van belang dat het GAA bij de vaststelling van een WW-uitkering direct goed wordt vastgesteld. Op basis daarvan wordt vastgesteld of er recht op een WW-uitkering is ontstaan. Daarnaast wordt op basis van het GAA het inkomen berekend van een uitkeringsgerechtigde die als zelfstandige gaat werken en wordt op basis van het GAA vastgesteld of een uitkeringsgerechtigde tijdelijk vrijgesteld kan worden van de sollicitatieplicht als hij gaat werken tegen een lager salaris.

Sector onderwijs:
Bij (ex-)werknemers uit het onderwijs klopt het GAA doorgaans niet. Dat komt omdat het UWV het GAA op hele uren afrondt. In de cao zijn afspraken gemaakt over de omvang van een voltijd normbetrekking. Bijvoorbeeld: in het mbo heeft de voltijd normbetrekking twee decimalen achter de komma, te weten: 36,86 uur per week. De mbo-scholen geven dat ook als zodanig door aan het UWV in het kader van de sociale zekerheid.

Uit meerdere toekenningsbeslissingen WW blijkt dat het UWV dit afrondt tot een GAA van 37 uur per week (soms ook 40 uur per week). Er is geen wettelijke grondslag op basis waarvan het UWV het GAA zou moeten afronden. Daarnaast sluit het GAA door de afronding niet meer aan op het arbeidspatroon dat iemand had in het onderwijs.

De bezwaarprocedures:
Namens eigenrisicodragers WW is door Vinna tegen verschillende beslissingen toekenning WW-uitkering bezwaar aangetekend. De afdeling bezwaar van het UWV heeft alle bezwaren gegrond verklaard en het GAA achteraf alsnog goed en volledig vastgesteld.De primaire afdeling van het UWV lijkt echter (vooralsnog) door te gaan met afronden. Ons advies is om iedere beslissing toekenning WW-uitkering goed te controleren en tijdig bezwaar in te dienen.