De accountmanager bij Vinna

De jurist bij Vinna

Vinna is op zoek naar een goede jurist!

Vinna is een gespecialiseerd bedrijf; we werken voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Eigenrisicodragers betalen die uitkeringen en zijn wettelijk verplicht om ex-werknemers te helpen nieuw werk te vinden.

Vinna is negen jaar geleden gestart als eerste specialist op dit terrein. In de eerste 4 – 5 jaar hebben wij veel jurisprudentie ontwikkeld die de positie van eigenrisicodragers heeft verbeterd. Die krijgen daardoor nu bijvoorbeeld goed inzage in de dossiers van UWV en andere uitkeringsinstanties. Vinna helpt eigenrisicodragers inzicht te krijgen in de geldstromen, te controleren of de bedragen kloppen en te checken of iedereen zich houdt aan de verplichtingen en het re-integratieplan. We adviseren, monitoren dossiers, procederen indien nodig en zijn bovenal procesbegeleiders. Voor informatie over onze grensverleggende jurisprudentie zie www.rechtspraak.nl en gebruik “vinna” als zoekterm.

De re-integratie adviseur / loopbaanbegeleider bij Vinna

Vinna is op zoek naar een goede jurist!

Vinna is een gespecialiseerd bedrijf; we werken voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Eigenrisicodragers betalen die uitkeringen en zijn wettelijk verplicht om ex-werknemers te helpen nieuw werk te vinden.

Vinna is negen jaar geleden gestart als eerste specialist op dit terrein. In de eerste 4 – 5 jaar hebben wij veel jurisprudentie ontwikkeld die de positie van eigenrisicodragers heeft verbeterd. Die krijgen daardoor nu bijvoorbeeld goed inzage in de dossiers van UWV en andere uitkeringsinstanties. Vinna helpt eigenrisicodragers inzicht te krijgen in de geldstromen, te controleren of de bedragen kloppen en te checken of iedereen zich houdt aan de verplichtingen en het re-integratieplan. We adviseren, monitoren dossiers, procederen indien nodig en zijn bovenal procesbegeleiders. Voor informatie over onze grensverleggende jurisprudentie zie www.rechtspraak.nl en gebruik “vinna” als zoekterm.

De accountmanager bij Vinna

Vinna is op zoek naar een goede jurist!

Vinna is een gespecialiseerd bedrijf; we werken voor eigenrisicodragers WW en BW zoals onderwijsinstellingen en overheden. Zij kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alles wat te maken heeft met werkloosheidsuitkeringen, bovenwettelijke uitkeringen en re-integratie van ex-werknemers. Eigenrisicodragers betalen die uitkeringen en zijn wettelijk verplicht om ex-werknemers te helpen nieuw werk te vinden.

Vinna is negen jaar geleden gestart als eerste specialist op dit terrein. In de eerste 4 – 5 jaar hebben wij veel jurisprudentie ontwikkeld die de positie van eigenrisicodragers heeft verbeterd. Die krijgen daardoor nu bijvoorbeeld goed inzage in de dossiers van UWV en andere uitkeringsinstanties. Vinna helpt eigenrisicodragers inzicht te krijgen in de geldstromen, te controleren of de bedragen kloppen en te checken of iedereen zich houdt aan de verplichtingen en het re-integratieplan. We adviseren, monitoren dossiers, procederen indien nodig en zijn bovenal procesbegeleiders. Voor informatie over onze grensverleggende jurisprudentie zie www.rechtspraak.nl en gebruik “vinna” als zoekterm.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179