Privacyverklaring

Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 maart 2019.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vinna B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vinna B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. Wij verwijzen u tevens naar de algemene voorwaarden en het klachtenreglement op deze website.

Vinna B.V. respecteert de privacy van haar klanten, van de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en van alle gebruikers van haar website. Vinna B.V draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vinna B.V. of die van een derde partij.

Verwerking van persoonsgegevens
Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om gegevens van contactpersonen bij klanten en gegevens van (ex-) werknemers van organisaties die dienstverlening afnemen. De gegevens van de laatstgenoemde categorie worden verkregen van de organisaties die dienstverlening afnemen dan wel rechtstreeks van de betrokkenen. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

Contactpersonen

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

(Ex-)werknemers van organisaties die dienstverlening afnemen:

 • NAW-gegevens
 • overige contactgegevens
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Arbeidsrelatiegegevens
 • Gegevens met betrekking tot loopbaan en opleiding
 • Gegevens die voortvloeien uit en samenhangen met de (uitvoering van) de Werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen
 • Gegevens met betrekking tot de gezondheid (niet zijnde medische gegevens)

Doel van de verwerking
Vinna B.V. verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van ondersteuning van eigenrisicodragers bij de uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen. Vinna B.V. verwerkt gegevens van contactpersonen bij klanten. Verwerking van gegevens van (ex-) werknemers van de organisaties die dienstverlening van Vinna B.V. afnemen vindt plaats door de desbetreffende organisaties (in de hoedanigheid van (ex-) werkgever) en door Vinna B.V. in opdracht van deze organisaties. Aan deze laatstgenoemde verwerking ligt een verwerkersovereenkomst tussen de desbetreffende organisatie en Vinna B.V. ten grondslag.

Bewaartermijnen
Indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Derden
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld ten opzichte van derden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het UWV en aan uitvoeringsinstanties voor de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen.
Wanneer organisaties gegevens verwerken in opdracht van ons, zal met deze organisaties een verwerkersovereenkomst worden gesloten om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) rectificeren, te (laten) wissen, te laten overdragen en te ontvangen. Daarnaast kan bezwaar gemaakt worden tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens.
Verzoeken met betrekking tot deze rechten, afkomstig van (ex-)werknemers van organisaties die dienstverlening van Vinna B.V. afnemen, kunnen worden ingediend bij de desbetreffende organisatie (zijnde de (ex-)werkgever).
Verzoeken met betrekking tot deze rechten, afkomstig van andere betrokkenen, kunnen bij Vinna B.V. worden ingediend.

Beveiliging
Vinna B.V, heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Veranderingen
Vinna B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is onder meer afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Onder andere eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Vragen en feedback
Als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Vinna B.V.
Postbus 93
9350 AB Leek

tel.: 0594-580176
fax: 0594-580179
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179