WW/BW / Onderzoekinstellingen

Onderzoekinstellingen

Werknemers vallend onder de cao Onderzoeksinstellingen kunnen na beëindiging van het dienstverband recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De wettelijke werkloosheidsuitkering is gebaseerd op de Werkloosheidswet. De bovenwettelijke uitkering is gebaseerd op de Bovenwettelijke Regeling Werkloosheid Personeel Onderzoek Instellingen (BWOI). Deze regeling is niet opgenomen in de cao. De ex-werknemer kan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering, een reparatie-uitkering en een aansluitende uitkering. Op het moment dat de ex-werknemer gaat werken tegen een lager salaris kan er recht bestaan op loonsuppletie. De uitkeringskosten komen volledig (100%) voor rekening van de ex-werkgever.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179