ZW/WGA / Toelichting sollicitatieplicht

Toelichting sollicitatieplicht

Zolang er aanspraak gemaakt wordt op een WGA-uitkering gelden er een aantal rechten en plichten. Zo dient u onder andere voldoende sollicitatieactiviteiten te verrichten. Deze geeft u door aan uw (ex-)werkgever, of een externe partij namens de (ex-)werkgever. Zowel de beoordeling van het aantal sollicitaties (toetsing kwantiteit) als de inhoud (toetsing kwaliteit) is onderdeel van de re-integratietaak van de (ex-)werkgever. In de bijlage ‘Toelichting sollicitatieplicht’ staat een uiteenzetting van de rechten en plichten behorende bij een WGA-uitkering. Dit zijn algemene verplichtingen. In specifieke situaties kan daarvan af worden geweken.

Toelichting sollicitatieplicht

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179