WW/BW / Toelichting sollicitatieplicht

Toelichting sollicitatieplicht

Zolang er aanspraak gemaakt wordt op een (B)WW-uitkering gelden er een aantal rechten en plichten, zowel richting het UWV als richting de ex-werkgever. Zo controleert het UWV o.a. of er voldoende sollicitatieactiviteiten verricht zijn (toetsing kwantiteit) en controleren wij namens de ex-werkgever onder andere de inhoud van de sollicitatieactiviteiten (toetsing van de kwaliteit). In de bijlage ‘Toelichting sollicitatieplicht’ staat een uiteenzetting van de rechten en plichten behorende bij een (B)WW-uitkering. Dit zijn algemene verplichtingen. In specifieke situaties kan daarvan af worden geweken.

Toelichting sollicitatieplicht

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179