WW/BW / Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Werknemers uit het voortgezet onderwijs kunnen na beëindiging van het dienstverband recht hebben op een wettelijke werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De wettelijke werkloosheidsuitkering is gebaseerd op de Werkloosheidswet. De bovenwettelijke uitkering is gebaseerd op de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Voortgezet Onderwijs (WOVO). Deze WOVO is een onderdeel van de cao VO (bijlage 10). De ex-werknemer kan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering, een reparatie-uitkering, een aansluitende uitkering en een extra aansluitende uitkering.  Op het moment dat de ex-werknemer gaat werken tegen een lager salaris kan er recht bestaan op loonsuppletie.  Op dit moment worden 75% van de uitkeringskosten collectief vereffend en 25% komt voor rekening van het individuele schoolbestuur.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179