ZW/WGA / Loopbaanadvies

Loopbaanadvies en -begeleiding

Loopbaanadvies maakt onderdeel uit van de ondersteuning die Vinna biedt aan ex-werkgevers die eigenrisicodrager zijn met betrekking tot de uitvoering van de WW/BW en ZW/WGA. Zowel de ex-werkgever als de ex-werknemer zijn gebaat bij een adequate ondersteuning met betrekking tot de re-integratie. Onze werkwijze is gericht op (het zo snel mogelijk) vinden van (passend) werk, waarbij wij de wet- en regelgeving altijd volgen. Onze loopbaandviseurs beschikken over een HBO-/WO-niveau en zijn (aspirant) Noloc-lid.

Dit doen we onder andere door:

  • Het opstellen van een re-integratieplan
  • Het (mee)selecteren en toezenden van vacatures
  • Het benaderen van (potentiële) werkgevers
  • Feedback op het CV, sollicitaties en sollicitatiegesprekken
  • Bespreekbaar maken van het motivatieniveau
  • Evalueren van de voortgang

Gedurende het traject wordt de (ex-)werkgever op de hoogte gehouden van (de voortgang van) het re-integratietraject door middel van rapportages en gespreksverslagen. Ook worden eventuele bijzonderheden gemeld. De combinatie van loopbaanadvies en de juridische- en financiële dienstverlening van Vinna zorgt voor een integrale aanpak waarbij de wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Zo zorgen we ervoor dat een waardevolle (ex-)werknemer weer spoedig aan het werk gaat en de (ex-)werkgever geen uitkering meer betaalt.

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179